Andi Language Online

Предлагат решения за управлението на отпадъците


Семинар на тема „Добрите подходи в управлението на отпадъците. Трудности. Предимства. Възможности" ще се проведе на 11 декември в Университетска библиотека към Технически университет. Организатор на събитието е Община Габрово. 

Ще бъдат предложени решения, приложими в българските общини, за управление на отпадъците.

Семинарът ще протече в два модула, като първият е ориентиран към политиките и решенията за кръгова икономика и зелени обществени поръчки. Включени са и представяния на работещи технологични решения, които оптимизират дейностите и процесите в депата за отпадъци.

Вторият модул ще представи успешно реализираните добри примери в управлението на отпадъците, базиран на опита на български общини, неправителствени организации и бизнеса.

Целта на семинара е да бъдат споделени добрите примери, които са напълно приложими във всяко населено място в България, като бъдат отчетени трудностите и предизвикателствата в сферата на управление на отпадъците. 

ОБЩИНА ГАБРОВО НЕ БЪРЗА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

Прочети още