Andi Language Online

НОВИНИ / ПРОЕКТИ

17.09.2019г. в 10:45ч.
ГРАДСКИ БИТ ОТ КРАЯ НА XІХ ДО 40-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК" - ДЕЧКОВА КЪЩАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви поканим на 19 септември от 16:00 ч. в Дечкова къща на представянето на резултатите от проект...
15.09.2019г. в 00:00ч.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ "ДРЯНОВО-ТРЯВНА -В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ПОСЕТИХА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ В ИТАЛИЯТази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на...
25.07.2019г. в 15:41ч.
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ (Представяне на резултатите)Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на...
10.07.2019г. в 11:22ч.
АНАЛИЗ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАДЕНОСТИ, ПРОДУКТИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТТази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на...
10.06.2019г. в 01:37ч.
Мирослав Семов подписа договорите на четири фирми, чиито проекти са одобрени за финансиранеКметът на Дряново Мирослав Семов, председател на Колективния управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на...
16.05.2019г. в 00:00ч.
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г.Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на...
27.12.2018г. в 08:24ч.
„МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ организира конференция, посветена на дейността на организациятаКонференция на тема „Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“ се...
1