Andi Language Online

ГРАДСКИ БИТ ОТ КРАЯ НА XІХ ДО 40-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК" - ДЕЧКОВА КЪЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 19 септември от 16:00 ч. в Дечкова къща на представянето на резултатите от проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Прочети още