Andi Language Online

ПОЖАР В СЕВЛИЕВСКО СЕЛО, УНИЩОЖЕНО Е ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Къща е горяла снощи в севлиевското село Градище. Няма пострадали хора.  Унищожено е домашно имущество, техническо оборудване и част от сградата. Спасен е покривът и останалата част от къщата.
 
Непочистен комин е причинил пожар рано сутринта на 7 октомври в къща на ул. „Петър Божинов” в Габрово. При този инцидент няма нанесени материални щети.
 

 Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон 
 
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА)
 
Използването на отоплителни и нагревателни уреди е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност.
 
За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят.


Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:
 
разстояние от горими предмети не по-малко от 50 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
 
задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани уреда;
 
стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).
 
Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени капаци.
 
В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.
 
Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали.

Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване– през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.
 
Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната и камера!
Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!
 
Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали.
 
Във фурните на печките за твърдо гориво да не се сушат дърва за подпалки.
Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището.
 
Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.
 
Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.
 
Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!
Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!
 
Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!
 
Никога не ги заключвайте!
 
Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как
пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!
 
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА)
 
Нафтата е висококалорично гориво с относително ниска цена. Безопасното и ползване трябва да бъде съобразено обаче с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, което може да доведе и до взрив.
 
Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни.
 
Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термо защитата и автоматиката на уреда.
Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
 
Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера.
 
При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени.
 
Недопустимо е в нафтови печки – стандартно изпълнение, да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход!
 
Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.

Прочети още