Andi Language Online

62 ЕКИПА НА ЕНЕРГО ПРО ИМАТ ГОТОВНОСТ ДА РЕАГИРАТ ПРИ АВАРИИ ПО ПРАЗНИЦИТЕ


62 дежурни екипа
, снабдени с необходимите материали и инструменти имат готовност да реагират при възникване на повреди по електроразпределителната мрежа в областите Габрово, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново, Русе и Разград. Проверено е оборудването на всички автомобили, които ще бъдат на разположение на дежурните екипи.

Ръководни служители на дружеството ще работят по график, за да координират дейността по отстраняване на аварии, да сформират допълнителни дежурни групи и да пренасочват екипи и техника в случаи на необходимост. Служителите на ЕРП Север поддържат непрекъсната връзка с цел обмен на информация с Центровете за управление на мрежата.


Електроразпределителното дружество преустановява всички планови прекъсвания по мрежата по време на празничните дни и възстановява нормалните схеми на електрозахранване в Североизточна България. Отчетниците на ЕРП Север ще отчитат консумираната електроенергия по график. Денонощният телефонен център на компанията 0700 1 61 61 е на разположение на клиентите за информация и за подаване на сигнали в случаи на непредвидено прекъсване на електрозахранването.

Прочети още