Andi Language Online

НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА В ГАБРОВО ОТ НАЧАЛОТО НА НОВАТА ГОДИНА


С Решение №Ц - 20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и заповед на управителя на "ВиК" ООД-гр.Габрово се утвърждават, считано от 01.01.2019 г., следните цени, без ДДС,  на водоснабдителните и канализационни услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2019 г., както следва:

Прочети още