Andi Language Online

Урок в „Училище за коледари” – една инициатива на музей „Етър"

Преди генералната репетиция, която ще се състои в музей „Етър” на 20 декември от 11:00 часа, момчетата от „Училище за коледари” провеждат репетиции в Актова зала на Национална априловска гимназия. Запознат с обичая, Олег Цонев следи за усвояването на детайлите.

Движенията да са по-бавни и ритуални, за да се видят от всички и най-вече да се почувстват, да се преживеят, съветва бъдещите коледари той.

Гледайте още