Andi Language Online

КАК СЕ УНИЩОЖАВА ОБЩЕСТВЕНО ИМУЩЕСТВО?

  Северна индустриална зона в Габрово, 14:35 ч., 23 април. Един от контейнерите 
  на Общинско предприятие Благоустрояване е унищожен. Поредният.  


Гледайте още