Andi Language Online

16.01.2019г. | 17:19ч.ГАБРОВО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ГРАД, ИЗПЪЛНЕН СЪС СВЕТЛИНА, ОБЕЩАХА УПРАВЛЯВАЩИТЕ


75% от парите, необходими за новото улично осветление на Габрово ще бъдат инвестирани от бюджета на Общината, а 25% - от Националния Доверителен екофонд. Средствата ще се възстановят за около 10 години.
 
Предвижда се промяна на съществуващото улично осветление в Габрово, което е с технология, различна от лед. Предвидено е изнасяне на всички касети от трафопостовете, за тяхното индивидуално обслужване и следене показателите им, чрез тъй нареченото „умно управление“.

 КЛИМЕНТ КУНЕВ 

Към процедурата, обявена от Община Габрово, заинтересовани да подменят уличното осветление са фирмите: „Сименс България“ и „Улично осветление“ ЕАД – София. 

Слушай още